Domeni poslovanja u kojima je naša kompanija prisutna na tržištu, mogu se predstaviti kroz dve kategorije usluga:

Građevinska bravarija

GRAĐEVINSKA BRAVARIJA

U proizvodnom pogonu mogu se proizvesti skoro svi zahtevi građevinske bravarije, kao što su :

HIDROGEOLOGIJA

Posedujemo mehanizaciju i opremu za izradu i opremanje hidrogeoloških objekata (bunara i pijezometara). S tim u vezi , u mogućnosti smo da pružimo usluge :